3D мултимедия

3D модел на "Конака", гр. Видин

3D реконструкция на "Кръглата Църква" гр. Велики Преслав

3D реконструкция на Креостаа Кастра Мартис - гр. Кула